Wat is Scrum?

Scrum is  een Agile framework  dat in teamverband ingezet wordt om op een flexibele manier software te ontwikkelen. Scrum is in de wereld van IT al zeer succesvol gebleken. Zelf gebruik ik de scrum methodiek bij het ontwikkelen van websites

De voordelen van Scrum?

  •  Iedere 2-4 weken wordt een stuk werkende software opgeleverd.
  • Je hebt een helder inzicht in de voortgang van het project.
  • Je ontwikkeld alleen  wat je nodig hebt.
  • Het verhoogt de effectiviteit van het team.

Scrum verhoogt de effectiviteit van het team

Uitgangspunt van  Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team.  Het team pakt samen het project op. Iedereen teamlid  is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Scrum gaat ervan uit dat de kennis die nodig is in het team zelf aanwezig is.

Product Owner

Deze stelt samen met de klant en andere stakeholders een lijst van de taken en eisen op. Dit noemen we een ‘User Story’. Daarbij is het belangrijk dat de belangrijkste zaken als eerste uitgevoerd worden. Deze gaan vervolgens naar het team. Het team geeft gezamenlijk, van elke User Story, een inschatting van de tijd en capaciteit die nodig is. De Story’s worden regelmatig met de opdrachtgever en het hele team besproken. Het team kan een betrouwbare inschatting afgeven en loopt het werk bijna nooit uit.

Scrum Master

De Scrum Master leidt het team door een. Iedere werkdag start deze de ‘Daily Scrum’-meeting. Deze meeting  duurt maximaal 15 minuten. Ieder teamlid beantwoordt de volgende drie vragen: Wat heb ik gedaan? Wat ga ik doen? Welke problemen zijn er? Door deze meeting werken de teamleden nauw samen en wordt  kennis uitgewisseld.

Development team

Het development team bestaat uit drie tot zeven leden die aan het einde van elke sprint een werkend product opleveren. Het development team bepaalt zelf hoe het werk wordt  georganiseerd , dit zorgt voor een optimale effectiviteit binnen het team.

Werkwijze

Iedere 2-4 weken is er sprake van een oplevering van een stuk werkende software of eindproduct

Er wordt gewerkt in korte iteraties van twee tot maximaal vier weken, die ook wel ‘Sprints’ worden genoemd. Iedere Sprint wordt een werkend stuk/product opgeleverd. Binnen de Sprint wordt al het werk gedaan wat in andere methoden over meerdere fasen verdeeld is. Door de korte iteraties heb je als klant veel eerder inzicht in de voortgang van het project.

Duidelijk inzicht in de voortgang van het project/software development

Scrum werkt met doelen. Deze doelen worden per Sprint gesteld, maar ook per dag gesteld. Dit zorgt ervoor dat het team zich kan organiseren rondom deze doelen. Het feit dat iedereen dezelfde doelen deelt zorgt dat alle neuzen de dezelfde kant op staan. De doelen per Sprint worden samen met de opdrachtgever gesteld. Dit betekent dat je als opdrachtgever op de hoogte bent van wat het team aan het doen is. Omdat het team zelf een inschatting geeft, voor de benodigde tijd van het in kleine stukjes opgedeelde werk, zijn de doelen ook haalbaar.

Product

Aan het einde van het project heb je ook het product dat je nodig hebt. Elke Sprint wordt door het team samen met de klant geëvalueerd. Dit nodigt uit tot het geven van feedback en daarmee tot openheid binnen het team.

Meer weten over Agile/Scrum?

Meer informatie?